Δρομολόγια

Δρομολόγια εκτελούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας από το λιμάνι της Άνδρου, το Γαύριο, προς τη Χώρα, το Μπατσί και το Κόρθι και αντίστροφα.

Χώρα - Γαύριο

 ΧΩΡΑ - ΜΠΑΤΣΙ - ΓΑΥΡΙΟΓΑΥΡΙΟ - ΜΠΑΤΣΙ - ΧΩΡΑ
ΔΕ8:20, 13:00, 14:30, 16:30, 18:3010:00, 14:00, 16:30, 19:30, 20:30
ΤΡ06:50, 8:20, 13:00, 14:3010:00, 14:00, 16:30, 19:30
ΤΕ06:50, 8:20, 13:00, 14:3010:00, 14:00, 16:30, 19:30
ΠΕ06:50, 8:20, 13:00, 14:3010:00, 14:00, 16:30, 18:30, 19:30
ΠΑ06:50, 8:20, 13:00, 14:20, 18:3010:00, 14:00, 16:30, 18:30, 19:30, 21:00
ΣΑ8:20, 15:00, 17:3010:00, 11:00, 19:30
ΚΥ8:20, 11:00, 14:20, 17:2010:00, 18:30, 20:00

Εξυπηρετεί τις περιοχές: Άγ. Πέτρος, Κυπρί, Μπατσί, Απροβάτου, Παλαιόπολη, Σταυροπέδα, Πιτροφός, Αλαδινού, Διασταύρωση Μαινήτων, Μεσσαριά, Κουμανή, Διασταύρωση Λαμύρων, Άγιος Σπυρίδωνας.

Το δρομολόγιο εξυπηρετεί τις παραλίες: ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ, ΚΥΠΡΙ, ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΙ, ΣΤΙΒΑΡΙ, ΑΝΕΡΟΥΣΑ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΧΩΡΑ (ΠΑΡΑΠΟΡΤΙ, ΝΕΙΜΠΟΡΙΟ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Oι αναχωρήσεις των δρομολογίων από το λιμάνι του Γαυρίου προς Χώρα & Μπατσί μπορεί να έχουν μια μικρή καθυστέρηση καθότι για λόγους εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, καλούμαστε να περιμένουμε τα πλοία κατά την άφιξή τους.

Χώρα - Κόρθι

 ΧΩΡΑ – ΚΟΡΘΙΚΟΡΘΙ – ΧΩΡΑ
ΔΕ
ΤΡ10:15, 14:1508:20, 14:15
ΤΕ10:15, 14:1508:20, 14:15
ΠΕ10:15, 14:1508:20, 14:15
ΠΑ10:15, 14:1508:20, 14:15
ΣΑ
ΚΥ

Το δρομολόγιο  εξυπηρετεί τις παραλίες: ΓΡΙΑΣ ΠΗΔΗΜΑ, ΚΟΡΘΙ (ΓΥΑΛΟΣ, ΒΙΝΤΣΙ)

Γαύριο - Κόρθι

 ΚΟΡΘΙ- ΓΑΥΡΙΟΓΑΥΡΙΟ – ΚΟΡΘΙ
ΔΕ12:50, 14:15, 16:15, 18:1510:00, 19:30, 20:30
ΤΡ08:20, 14:1510:00, 19:30
ΤΕ08:20, 14:1510:00, 19:30
ΠΕ08:20, 14:1510:00, 18:30, 19:30
ΠΑ08:20, 14:1510:00, 18:15, 19:15, 21:00
ΣΑ08:20, 14:4510:00, 19:30
ΚΥ14:10, 17:1510:00, 18:30, 20:00