Δρομολόγια

Δρομολόγια εκτελούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας από το λιμάνι της Άνδρου, το Γαύριο, προς τη Χώρα, το Μπατσί και το Κόρθι και αντίστροφα.

Χώρα - Γαύριο

 ΧΩΡΑ - ΜΠΑΤΣΙ - ΓΑΥΡΙΟΓΑΥΡΙΟ - ΜΠΑΤΣΙ - ΧΩΡΑ
ΔΕ08:30, 15:0010:15, 16:30, 19:45
ΤΡ08:30, 15:0010:15, 16:30, 19:45
ΤΕ08:30, 15:0010:15, 16:30, 19:45
ΠΕ08:30, 15:0010:15, 16:30, 19:45
ΠΑ08:30, 15:0010:15, 16:30, 19:45
ΣΑ8:20, 13:15, 15:0010:00, 16:30, 19:45
ΚΥ8:20, 14:00, 15:0010:00, 16:30, 20:00

Εξυπηρετεί τις περιοχές: Άγ. Πέτρος, Κυπρί, Μπατσί, Απροβάτου, Παλαιόπολη, Σταυροπέδα, Πιτροφός, Αλαδινού, Διασταύρωση Μαινήτων, Μεσσαριά, Κουμανή, Διασταύρωση Λαμύρων, Άγιος Σπυρίδωνας.

Το δρομολόγιο εξυπηρετεί τις παραλίες: ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ, ΚΥΠΡΙ, ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΙ, ΣΤΙΒΑΡΙ*, ΑΝΕΡΟΥΣΑ*, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ*, ΧΩΡΑ (ΠΑΡΑΠΟΡΤΙ*, ΝΕΙΜΠΟΡΙΟ*)

*Με λίγο περπάτημα από το σημείο που σας αφήνει το λεωφορείο. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Oι αναχωρήσεις των δρομολογίων από το λιμάνι του Γαυρίου προς Χώρα & Μπατσί μπορεί να έχουν καθυστέρηση (ακόμη και 30 λεπτά) καθότι καλούμαστε να περιμένουμε τα πλοία κατά την άφιξή τους τα οποία λόγω των διαδικασίων επιβιβάσεις στο πλαίσιο του Covid-19 έχουν σημαντικές καθυστερήσεις. 

Χώρα - Κόρθι

 ΧΩΡΑ – ΚΟΡΘΙΚΟΡΘΙ – ΧΩΡΑ
ΔΕ 10:30, 15:0008:30
ΤΡ10:30, 15:0008:30
ΤΕ10:30, 15:0008:30
ΠΕ10:30, 15:0008:30
ΠΑ10:30, 15:0008:30
ΣΑ
ΚΥ

Το δρομολόγιο  εξυπηρετεί τις παραλίες: ΓΡΙΑΣ ΠΗΔΗΜΑ*, ΚΟΡΘΙ (ΓΥΑΛΟΣ, ΒΙΝΤΣΙ)

 

*Με περπάτημα από το σημείο που σας αφήνει το λεωφορείο. 

Γαύριο - Κόρθι

 ΚΟΡΘΙ- ΓΑΥΡΙΟΓΑΥΡΙΟ – ΚΟΡΘΙ
ΔΕ08:30, 14:5010:15, 19:45
ΤΡ08:30, 14:5010:15, 19:45
ΤΕ08:30, 14:5010:15, 19:45
ΠΕ08:30, 14:5010:15, 19:45
ΠΑ08:30, 14:5010:15, 19:45
ΣΑ13:0010:00, 19:45
ΚΥ13:50, 14:5010:00, 20:00

 

[table “21” not found /]