Δρομολόγια

Δρομολόγια εκτελούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας από το λιμάνι της Άνδρου, το Γαύριο, προς τη Χώρα, το Μπατσί και το Κόρθι και αντίστροφα.

Χώρα - Γαύριο

 ΧΩΡΑ - ΜΠΑΤΣΙ - ΓΑΥΡΙΟΓΑΥΡΙΟ - ΜΠΑΤΣΙ - ΧΩΡΑ
ΔΕ8:20, 11:30, 13:15, 14:30, 17:30, 20:009:30, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00, 17:30, 19:45, 21:15
ΤΡ8:20, 11:30, 13:15, 14:30, 17:30, 20:009:30, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00, 17:30, 19:45
ΤΕ8:20, 11:30, 13:15, 14:30, 17:30, 20:009:30, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00, 17:30, 19:45
ΠΕ8:20, 11:30, 13:15, 14:30, 17:30, 20:009:30, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00, 17:30, 19:45
ΠΑ8:20, 11:30, 13:15, 14:30, 17:30, 20:009:30, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00, 17:30, 19:45, 21:15
ΣΑ8:20, 11:30, 13:15, 15:00, 17:30, 20:009:30, 10:00, 12:00, 14:00,
16:15, 17:30, 19:45
ΚΥ8:20, 11:30, 13:15, 15:00, 17:30, 18:30, 20:009:30, 10:00, 12:00, 14:00,
16:15, 17:30, 19:45

Εξυπηρετεί τις περιοχές: Άγ. Πέτρος, Κυπρί, Μπατσί, Απροβάτου, Παλαιόπολη, Σταυροπέδα, Πιτροφός, Αλαδινού, Διασταύρωση Μαινήτων, Μεσσαριά, Κουμανή, Διασταύρωση Λαμύρων, Άγιος Σπυρίδωνας.

Το δρομολόγιο εξυπηρετεί τις παραλίες: ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ, ΚΥΠΡΙ, ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΙ, ΣΤΙΒΑΡΙ, ΑΝΕΡΟΥΣΑ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΧΩΡΑ (ΠΑΡΑΠΟΡΤΙ, ΝΕΙΜΠΟΡΙΟ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Oι αναχωρήσεις των δρομολογίων από το λιμάνι του Γαυρίου προς Χώρα & Μπατσί μπορεί να έχουν μια μικρή καθυστέρηση καθότι για λόγους εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, καλούμαστε να περιμένουμε τα πλοία κατά την άφιξή τους.

Χώρα - Κόρθι

 ΧΩΡΑ – ΚΟΡΘΙΚΟΡΘΙ – ΧΩΡΑ
ΔΕ 10:00, 13:00, 17:30, 20:008:20, 11:15, 14:15, 17:15, 19:45

ΤΡ10:00, 13:00, 17:30, 20:008:20, 11:15, 14:15, 17:15, 19:45
ΤΕ10:00, 13:00, 17:30, 20:008:20, 11:15, 14:15, 17:15, 19:45
ΠΕ10:00, 13:00, 17:30, 20:008:20, 11:15, 14:15, 17:15, 19:45
ΠΑ10:00, 13:00, 17:30, 20:008:20, 11:15, 14:15, 17:15, 19:45
ΣΑ10:00, 13:00, 17:30, 20:008:20, 11:15, 17:15, 19:45
ΚΥ10:00, 13:00, 17:308:20, 11:15, 17:15

Το δρομολόγιο  εξυπηρετεί τις παραλίες: ΓΡΙΑΣ ΠΗΔΗΜΑ, ΚΟΡΘΙ (ΓΥΑΛΟΣ, ΒΙΝΤΣΙ)

Γαύριο - Κόρθι

 ΚΟΡΘΙ- ΓΑΥΡΙΟΓΑΥΡΙΟ – ΚΟΡΘΙ
ΔΕ8:20, 11:15, 14:15, 17:15, 19:4509:30, 10:00, 12:00, 17:30, 19:30
ΤΡ8:20, 11:15, 14:15, 17:15, 19:4509:30, 10:00, 12:00, 17:30, 19:30
ΤΕ8:20, 11:15, 14:15, 17:15, 19:4509:30, 10:00, 12:00, 17:30, 19:30
ΠΕ8:20, 11:15, 14:15, 17:15, 19:4509:30, 10:00, 12:00, 17:30, 19:30
ΠΑ8:20, 11:15, 14:15, 17:15, 19:4509:30, 10:00, 12:00, 17:30, 19:30, 21:15

ΣΑ8:20, 11:15, 13:00, 14:45, 17:15, 19:4509:30, 10:00, 12:00, 17:30, 19:30
ΚΥ8:20, 11:15, 13:00, 14:45, 17:15, 18:1509:30, 10:00, 12:00, 17:30, 19:30

Το δρομολόγιο  εξυπηρετεί τις παραλίες: ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ, ΚΥΠΡΙ, ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΙ, ΣΤΙΒΑΡΙ, ΑΝΕΡΟΥΣΑ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΓΡΙΑΣ ΠΗΔΗΜΑ, ΚΟΡΘΙ (ΓΥΑΛΟΣ, ΒΙΝΤΣΙ)

Παραλίες

 ΛΙΜΑΝΙ ΓΑΥΡΙΟΥ - ΚΑΛΥΒΑ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ - ΚΥΠΡΙ - ΜΠΑΤΣΙ
ΔΕ11:00, 12:05, 13:00, 14:05, 15:00, 16:00, 17:05, 18:00, 19:00
ΤΡ11:00, 12:05, 13:00, 14:05, 15:00, 16:00, 17:05, 18:00, 19:00
ΤΕ11:00, 12:05, 13:00, 14:05, 15:00, 16:00, 17:05, 18:00, 19:00
ΠΕ11:00, 12:05, 13:00, 14:05, 15:00, 16:00, 17:05, 18:00, 19:00
ΠΑ11:00, 12:05, 13:00, 14:05, 15:00, 16:00, 17:05, 18:00, 19:00
ΣΑ11:00, 12:05, 13:00, 14:05, 15:00, 16:00, 17:05, 18:00, 19:00
ΚΥ11:00, 12:05, 13:00, 14:05, 15:00, 16:00, 17:05, 18:00, 19:00
 ΜΠΑΤΣΙ - ΚΥΠΡΙ - ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΛΥΒΑ - ΛΙΜΑΝΙ ΓΑΥΡΙΟΥ
ΔΕ08:45, 11:15, 12:20, 13:15, 14:20, 15:15, 17:20, 18:15, 19:15
ΤΡ08:45, 11:15, 12:20, 13:15, 14:20, 15:15, 17:20, 18:15, 19:15
ΤΕ08:45, 11:15, 12:20, 13:15, 14:20, 15:15, 17:20, 18:15, 19:15
ΠΕ08:45, 11:15, 12:20, 13:15, 14:20, 15:15, 17:20, 18:15, 19:15
ΠΑ08:45, 11:15, 12:20, 13:15, 14:20, 15:15, 17:20, 18:15, 19:15
ΣΑ08:45, 11:15, 12:20, 13:15, 14:20, 15:15, 17:20, 18:15, 19:15
ΚΥ08:45, 11:15, 12:20, 13:15, 14:20, 15:15, 17:20, 18:15, 19:15
 ΜΠΑΤΣΙ (ΓΑΥΡΙΟ*) - ΦΕΛΛΟΣ
ΔΕ-KY11:15 (11:30*) – 13:15 (13:30*) – 16:15 (16:30*)
ΦΕΛΛΟΣ - ΓΑΥΡΙΟ , ΜΠΑΤΣΙ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)
ΔΕ-KY11:50 – 13:50 – 16:50
 ΓΑΥΡΙΟ (ΜΠΑΤΣΙ*) - ΓΡΙΑΣ ΠΗΔΗΜΑ
ΔΕ-KY10:00 (10:15*)
ΓΡΙΑΣ ΠΗΔΗΜΑ- ΓΑΥΡΙΟ , ΜΠΑΤΣΙ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)
ΔΕ-KY16:30