Δρομολόγια

Δρομολόγια εκτελούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας από το λιμάνι της Άνδρου, το Γαύριο, προς τη Χώρα, το Μπατσί και το Κόρθι και αντίστροφα.

Χώρα - Γαύριο

 ΧΩΡΑ - ΜΠΑΤΣΙ - ΓΑΥΡΙΟΓΑΥΡΙΟ - ΜΠΑΤΣΙ - ΧΩΡΑ
ΔΕ08:00, 08:30, 11:00, 14:15, 15:00, 18:00, 20:0009:30, 10:15, 14:00, 16:30, 18:45, 19:45, 21:30
ΤΡ08:00, 08:30, 11:00, 14:15, 15:00, 18:00, 20:0009:30, 10:15, 14:00, 16:30, 18:45, 19:45, 21:30
ΤΕ08:00, 08:30, 11:00, 14:15, 15:00, 18:00, 20:0009:30, 10:15, 14:00, 16:30, 18:45, 19:45, 21:30
ΠΕ08:00, 08:30, 11:00, 14:15, 15:00, 18:00, 20:0009:30, 10:15, 14:00, 16:30, 18:45, 19:45, 21:30
ΠΑ08:00, 08:30, 11:00, 14:15, 15:00, 18:00, 19:00, 19:3009:30, 10:15, 14:00, 16:30, 18:45, 21:00, 21:30
ΣΑ08:00, 8:20, 12:00, 13:30, 16:30, 17:30, 20:009:30, 10:15, 13:15, 14:45, 18:45, 19:45, 21:30
ΚΥ08:00, 8:20, 13:30, 15:00, 16:45, 18:15, 20:00 9:30, 10:00, 14:45, 16:30, 18:45, 19:45, 21:30

Εξυπηρετεί τις περιοχές: Άγ. Πέτρος, Κυπρί, Μπατσί, Απροβάτου, Παλαιόπολη, Σταυροπέδα, Πιτροφός, Αλαδινού, Διασταύρωση Μαινήτων, Μεσσαριά, Κουμανή, Διασταύρωση Λαμύρων, Άγιος Σπυρίδωνας.

Το δρομολόγιο εξυπηρετεί τις παραλίες: ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ, ΚΥΠΡΙ, ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΙ, ΣΤΙΒΑΡΙ*, ΑΝΕΡΟΥΣΑ*, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ*, ΧΩΡΑ (ΠΑΡΑΠΟΡΤΙ*, ΝΕΙΜΠΟΡΙΟ*)

*Με λίγο περπάτημα από το σημείο που σας αφήνει το λεωφορείο. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Oι αναχωρήσεις των δρομολογίων από το λιμάνι του Γαυρίου προς Χώρα & Μπατσί μπορεί να έχουν καθυστέρηση (ακόμη και 30 λεπτά) καθότι καλούμαστε να περιμένουμε τα πλοία κατά την άφιξή τους τα οποία λόγω των διαδικασίων επιβιβάσεις στο πλαίσιο του Covid-19 έχουν σημαντικές καθυστερήσεις. 

Χώρα - Κόρθι

 ΧΩΡΑ – ΚΟΡΘΙΚΟΡΘΙ – ΧΩΡΑ
ΔΕ 10:30, 14:15, 20:0008:30, 14:15, 20:00
ΤΡ10:30, 14:15, 20:0008:30, 14:15, 20:00
ΤΕ10:30, 14:15, 20:0008:30, 14:15, 20:00
ΠΕ10:30, 14:15, 20:0008:30, 14:15, 20:00
ΠΑ10:30, 14:15, 19:0008:30, 14:15, 19:00
ΣΑ13:30, 20:0013:15, 20:00
ΚΥ13:30, 20:0014:45, 20:00

Το δρομολόγιο  εξυπηρετεί τις παραλίες: ΓΡΙΑΣ ΠΗΔΗΜΑ*, ΚΟΡΘΙ (ΓΥΑΛΟΣ, ΒΙΝΤΣΙ)

 

*Με περπάτημα από το σημείο που σας αφήνει το λεωφορείο. 

Γαύριο - Κόρθι

 ΚΟΡΘΙ- ΓΑΥΡΙΟΓΑΥΡΙΟ – ΚΟΡΘΙ
ΔΕ08:30, 14:15, 20:0010:15, 14:00, 19:45, 21:30
ΤΡ08:30, 14:15, 20:0010:15, 14:00, 19:45
ΤΕ08:30, 14:15, 20:0010:15, 14:00, 19:45
ΠΕ08:30, 14:15, 20:0010:15, 14:00, 19:45
ΠΑ08:30, 14:15, 19:0010:15, 14:00, 19:45, 21:30
ΣΑ08:15, 13:15, 17:30, 20:0010:15, 13:15, 19:45
ΚΥ08:15, 13:15, 14:50, 18:00, 20:0010:15, 14:45, 19:45, 21:30

 

ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

 ΓΑΥΡΙΟ - ΚΑΛΥΒΑ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ - ΚΥΠΡΙ - ΜΠΑΤΣΙΜΠΑΤΣΙ - ΚΥΠΡΙ - ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΛΥΒΑ - ΓΑΥΡΙΟ
ΔΕΥ10:15, 11:30, 12:30, 15:30, 17:3008:45, 10:30, 11:45, 12:45, 15:45, 17:30
ΤΡΙ10:15, 11:30, 12:30, 15:30, 17:3008:45, 10:30, 11:45, 12:45, 15:45, 17:30
ΤΕΤ10:15, 11:30, 12:30, 15:30, 17:3008:45, 10:30, 11:45, 12:45, 15:45, 17:30
ΠΕΜ10:15, 11:30, 12:30, 15:30, 17:3008:45, 10:30, 11:45, 12:45, 15:45, 17:30
ΠΑΡ10:15, 11:30, 12:30, 15:30, 17:3008:45, 10:30, 11:45, 12:45, 15:45, 17:30
ΣΑΒ09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30, 17:3008:45, 09:45, 10:45, 11:45, 12:45, 15:45, 16:45, 17:45
ΚΥΡ11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 19:30 11:45, 12:45, 13:45, 15:45, 17:45, 18:45, 19:45