Δρομολόγια

Δρομολόγια εκτελούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας από το λιμάνι της Άνδρου, το Γαύριο, προς τη Χώρα, το Μπατσί και το Κόρθι και αντίστροφα.

Χώρα - Γαύριο

 ΧΩΡΑ - ΜΠΑΤΣΙ - ΓΑΥΡΙΟΓΑΥΡΙΟ - ΜΠΑΤΣΙ - ΧΩΡΑ
ΔΕ8:20, 11:30, 12:50, 14:30, 17:309:30, 10:00, 16:00, 17:30, 19:30
ΤΡ8:20, 11:30, 12:50, 14:30, 17:309:30, 10:00, 16:00, 17:30, 19:30
ΤΕ8:20, 11:30, 12:50, 14:30, 17:309:30, 10:00, 16:00, 17:30, 19:30
ΠΕ8:20, 11:30, 12:50, 14:30, 17:309:30, 10:00, 16:00, 17:30, 19:30
ΠΑ8:20, 11:30, 12:50, 14:30, 17:309:30, 10:00, 16:00, 17:30, 19:30
ΣΑ8:20, 11:30, 13:15, 15:00, 17:309:30, 10:00, 16:15, 17:30, 19:30
ΚΥ8:20, 11:30, 14:00, 15:00, 17:309:30, 10:00, 16:15, 17:30, 19:30

Εξυπηρετεί τις περιοχές: Άγ. Πέτρος, Κυπρί, Μπατσί, Απροβάτου, Παλαιόπολη, Σταυροπέδα, Πιτροφός, Αλαδινού, Διασταύρωση Μαινήτων, Μεσσαριά, Κουμανή, Διασταύρωση Λαμύρων, Άγιος Σπυρίδωνας.

Το δρομολόγιο εξυπηρετεί τις παραλίες: ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ, ΚΥΠΡΙ, ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΙ, ΣΤΙΒΑΡΙ, ΑΝΕΡΟΥΣΑ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΧΩΡΑ (ΠΑΡΑΠΟΡΤΙ, ΝΕΙΜΠΟΡΙΟ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Oι αναχωρήσεις των δρομολογίων από το λιμάνι του Γαυρίου προς Χώρα & Μπατσί μπορεί να έχουν μια μικρή καθυστέρηση καθότι για λόγους εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, καλούμαστε να περιμένουμε τα πλοία κατά την άφιξή τους.

Χώρα - Κόρθι

 ΧΩΡΑ – ΚΟΡΘΙΚΟΡΘΙ – ΧΩΡΑ
ΔΕ 10:15, 12:508:20, 14:15
ΤΡ10:15, 12:508:20, 14:15
ΤΕ10:15, 12:508:20, 14:15
ΠΕ10:15, 12:508:20, 14:15
ΠΑ10:15, 12:508:20, 14:15
ΣΑ
ΚΥ

Το δρομολόγιο  εξυπηρετεί τις παραλίες: ΓΡΙΑΣ ΠΗΔΗΜΑ, ΚΟΡΘΙ (ΓΥΑΛΟΣ, ΒΙΝΤΣΙ)

Γαύριο - Κόρθι

 ΚΟΡΘΙ- ΓΑΥΡΙΟΓΑΥΡΙΟ – ΚΟΡΘΙ
ΔΕ8:20, 12:40, 14:1510:00, 19:30
ΤΡ8:20, 12:40, 14:1510:00, 19:30
ΤΕ8:20, 12:40, 14:1510:00, 19:30
ΠΕ8:20, 12:40, 14:1510:00, 19:30
ΠΑ8:20, 14:1510:00, 19:30
ΣΑ8:20, 13:00, 14:4510:00, 19:30
ΚΥ08:20, 13:45, 14:45, 17:1510:00, 19:30