Δρομολόγια

Δρομολόγια εκτελούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας από το λιμάνι της Άνδρου, το Γαύριο, προς τη Χώρα, το Μπατσί και το Κόρθι και αντίστροφα.

Χώρα - Γαύριο

 ΧΩΡΑ - ΜΠΑΤΣΙ - ΓΑΥΡΙΟΓΑΥΡΙΟ - ΜΠΑΤΣΙ - ΧΩΡΑ
ΔΕΥΤ 08:30, 12:00, 14:4509:30, 10:00, 19:45
TΡΙ 08:30, 12:00, 14:4509:30, 10:00, 19:45
ΤΕΤ 08:30, 12:00, 14:4509:30, 10:00, 19:45
ΠΕΜ 08:30, 12:00, 14:4509:30, 10:00, 19:45
ΠΑΡ 08:30, 12:00, 14:4509:30, 10:00, 19:45, 21:15
ΣΑΒ08:30, 13:00, 15:30, 16:3009:30, 10:00. 17:00. 20:00
ΚΥΡ 08:30, 14:00. 15:30, 16:3009:30, 10:00. 17:00, 20:00

Εξυπηρετεί τις περιοχές: Άγ. Πέτρος, Κυπρί, Μπατσί, Απροβάτου, Παλαιόπολη, Σταυροπέδα, Πιτροφός, Αλαδινού, Διασταύρωση Μαινήτων, Μεσσαριά, Κουμανή, Διασταύρωση Λαμύρων, Άγιος Σπυρίδωνας.

Το δρομολόγιο εξυπηρετεί τις παραλίες: ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ, ΚΥΠΡΙ, ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΙ, ΣΤΙΒΑΡΙ*, ΑΝΕΡΟΥΣΑ*, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ*, ΧΩΡΑ (ΠΑΡΑΠΟΡΤΙ*, ΝΕΙΜΠΟΡΙΟ*)

*Με λίγο περπάτημα από το σημείο που σας αφήνει το λεωφορείο. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Oι αναχωρήσεις των δρομολογίων από το λιμάνι του Γαυρίου προς Χώρα & Μπατσί μπορεί να έχουν καθυστέρηση (ακόμη και 30 λεπτά) καθότι καλούμαστε να περιμένουμε τα πλοία κατά την άφιξή τους τα οποία λόγω των διαδικασίων επιβιβάσεις στο πλαίσιο του Covid-19 έχουν σημαντικές καθυστερήσεις. 

Χώρα - Κόρθι

 ΧΩΡΑ – ΚΟΡΘΙΚΟΡΘΙ – ΧΩΡΑ
ΔΕΥΤ 10:30, 14:4508:30
ΤΡΙΤΗ 10:30, 14:4508:30
ΤΕΤ 10:30, 14:4508:30
ΠΕΜ 10:30, 14:4508:30
ΠΑΡ10:30, 14:4508:30
ΣΑΒ - -
ΚΥΡ- -

Το δρομολόγιο  εξυπηρετεί τις παραλίες: ΓΡΙΑΣ ΠΗΔΗΜΑ*, ΚΟΡΘΙ (ΓΥΑΛΟΣ, ΒΙΝΤΣΙ)

 

*Με περπάτημα από το σημείο που σας αφήνει το λεωφορείο. 

Γαύριο - Κόρθι

 ΚΟΡΘΙ- ΓΑΥΡΙΟΓΑΥΡΙΟ – ΚΟΡΘΙ
ΔΕY08:30, 14:4510:00, 19:45
TΡΙ08:30, 14:4510:00, 19:45
ΤΕΤ 08:30, 14:4510:00, 19:45
ΠΕΜ 08:30, 14:4510:00, 19:45
ΠΑΡ 08:30, 14:4510:00, 19:45, 21:15
ΣΑΒ 12:4510:00. 20:00
ΚΥΡ 13:45 10:00. 20:00